logo
གསན་ཡིག་སྐབས་དང་པོ། རྗེ་བཙུན་དམ་པ་རྡོ་རྗེ་འཆང་རཏྣ་ཝརྡྷའི་ཞལ་ལས་སྡོམ་པ་གསུམ་སོགས་ཉེ་བར་ནོས་པའི་སྐབས་དང་པོའོ།།
----- ས་ལོ་ཆེན་པོ་འཇམ་དབྱངས་ཀུན་བསོད། -----