logo
འདུལ་ཊཱིཀ་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་ལེགས་བཤད་ལུང་རིགས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་འབྱེད་ཞུ་བ་སྤྱིར་བསྟན་གཞི་སྨད་བཞུགས།།
----- མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པོ། -----