logo
འབྲས་བུ་དབུ་མ་སྐུ་གཉིས་ཟུང་འཇུག་བཤད་པའི་ལེའུ་བཅུ་གཅིག་པ་དང་། བརྗོད་བྲལ་གྱི་དབུ་མ་བཤད་པའི་ཕན་ཡོན་བསྟན་པའི་ལེའུ་བཅུ་གཉིས་བཞུགས་སོ།།
----- ཤཱཀ་མཆོག -----