logo
བཞི་ཐོག་གི་མགོན་ཁང་ཆེན་མོ་གསར་དུ་བཞེངས་པའི་དཀར་ཆག་བླ་མའི་ལུང་བསྟན་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་ངོ་མཚར་གཏམ་གྱི་ཕྲེང་བ།
----- འཇམ་མགོན་ཨ་མེས་ཞབས་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས། -----