logo
སྡེ་དགེ་རྒྱལ་པོས་མཛད་པའི་གྲུབ་མཐའ་བཞི་དང་རྒྱུད་སྡེ་བཞི་ཡི་རྣམ་གཞག་བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་དོན་གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་གྱི་གནད་བསྡུས་ཞར་བྱུང་བོད་ཀྱི་གྲུབ་མཐའི་ལོ་རྒྱུས་བཅས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བཀོད་པ་མདོ་སྔགས་ཆོས་ཚུལ་སྙིང་པོའི་གསལ་བྱེད་མ་རིག་མུན་པ་སེལ་བའི་དཔལ་ལྡན་འོད་ཟེར་བརྒྱ་པ་སྐལ་བཟང་བློ་ཡི་པད་ཚལ་བཞད་པ་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ལམ་བཟང་ཞེས་བྱ་བ།
----- སྡེ་དགེ་རྒྱལ་པོ། -----