logo
ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་གི་བསྟན་བཅོས་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་གྱི་གཞུང་སྔ་ཕྱིའི་འབྲེལ་དང་དཀའ་གནས་ལ་དཔྱད་པ་སྦས་དོན་ཟབ་མོའི་གཏེར་གྱི་ཁ་འབྱེད་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།
----- ཀུན་མཁྱེན་གོ་རམས་པ། -----