logo
ཁྱབ་བདག་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་རྒྱལ་བ་མུས་པ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་བ་མདོ་ཙམ་བཤད་པ་ཡིད་འཕྲོག་ཨུཏྤལའི་ཆུན་པོ།
----- འཇམ་མགོན་ཨ་མེས་ཞབས་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས། -----