logo
གདན་ས་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་ཕུར་པ་སྒྲུབ་མཆོད་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཚོགས་སྐད་གཏོང་ཚུལ་གྱི་བརྡ་སྦྱོར་བློ་གསལ་སྒོ་འབྱེད།
----- འཇམ་མགོན་ཨ་མེས་ཞབས་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས། -----