logo
དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་གདན་ས་བར་པ་དགེ་སྡིང་འདྲ་འདྲི་ཆོས་རྫོང་བཀྲ་ཤིས་བསམ་འགྲུབ་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་བསྟན་པའི་ལྷུན་པོའི་བཅའ་ཡིག་བསམ་དོན་ཀུན་འགྲུབ།
----- འཇམ་མགོན་ཨ་མེས་ཞབས་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས། -----