logo
དཔལ་ས་སྐྱ་པ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་ཀྱི་མཁས་པའི་དབང་པོ་མཁན་ཆེན་ངག་དབང་ཆོས་གྲགས་ལ་གྲགས་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་ལས་བརྩམས་པའི་དྲི་བ་དྲིས་ལན་གྱི་ཡིག་ཆུང་།
----- འཇམ་མགོན་ཨ་མེས་ཞབས་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས། -----