logo
ཁྱབ་བདག་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་རྒྱལ་བ་མུས་པ་ཆེན་པོའི་རྣམ་ཐར་འབྲིང་པོ་བྱིན་རླབས་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་།
----- འཇམ་མགོན་ཨ་མེས་ཞབས་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས། -----