logo
དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་དང་ངོར་ཨེ་ཝཾ་ཆོས་ལྡན་གཉིས་ཀྱི་རིང་ལུགས་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཐོག་དྲངས་ས་ལུགས་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་བསྟན་པའི་སྦྱིན་བདག་སྡེ་དགེ་ཆོས་རྒྱལ་རིན་ཆེན་གྱི་ཐུགས་དམ་དད་རྟེན་ཐང་སྐུ་ཆེ་ཆུང་བཅུ་བདུན་གྱི་དཀར་ཆག་ངོ་མཚར་རྒྱ་མཚོའི་བང་མཛོད།
----- ས་སྐྱ་པ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བློ་གྲོས། -----