logo
རྒྱལ་བའི་རྟོགས་བརྗོད་དཔག་བསམ་འཁྲི་ཤིང་གི་དོན་འགྲེལ་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཚོགས་གཉིས་བསམ་འཕེལ་ནོར་བུའི་ཕྲེང་མཛེས།
----- འཇམ་མགོན་ཨ་མེས་ཞབས་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས། -----